נגישות

רכז נגישות בתי קולנוע לב:
יעקב גופט
מייל: negishut@lev.co.il
ווטסאפ: 0546277423

הסדרי נגישות בסניפים:

לב ת"א:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע

לב שהם:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

לב מנדרין:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

לב הוד השרון:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
​קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע

לב דניאל:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

לב רעננה:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

לב עומר:

נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית.

לב סמדר:

נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

לב אבן יהודה:

יש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

 

הטבה לבעלי לקות שמיעה לכל סרט ישראלי או מדובב.

במסגרת הסדר פשרה (ת"צ 67813-12-14 גרנות נ' גלובוס מקס ואח') נקבע כי אם יש לך מוגבלות בשמיעה זכותך לקבל עד שני כרטיסים בחינם ביום לכל סרט ישראלי או מדובב המוקרן בקולנוע.
ההטבה מותנית בהצגת תעודת חבר באחת העמותות הבאות בצירוף תעודה מזהה: אגודת החרשים בישראל, בית מיחא, בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים, שמע, AV ישראל או תעודה על זכאות לסל שירותי תמיכה לתקשורת ממשרד הרווחה בגין חרשות/לקות שמיעה או מסמך אישור רופא או קלינאית תקשורת.
כבעל/ת לקות שמיעה החבר/ה באחת מהעמותות המפורטות מעלה ו/או נושא/ת מסמך האישור הרפואי הינך זכאי/ית לקבל עד שני כרטיסים ביום, האחד לשימושך האישי והשני לשימושו של אדם נוסף שיצטרף אליך לבילוי בקולנוע ויצפה איתך בסרט.
חל איסור על מכירת הכרטיסים או העברתם לאדם אחר.
הזכאות לכרטיסים בתוקף החל מתאריך 1.9.2018 ועד לתאריך 31.8.2020   או עד מימוש מכסת הכרטיסים שבהסכם הפשרה בו מחוייבת רשת בתי קולנוע לב,  העומדת על 3,390 כרטיסים, המוקדם מבינהם.
לצרכי בקרה ובהתאם להסכם הפשרה, פרטי הזכאים שיממשו כרטיסים בתקופת ההסכם ירשמו בקופות הקולנוע. התעוד יושמד לכל המאוחר בתום שנה מתום תקופת ההסכם.
יובהר כי בתי הקולנוע יהיו רשאים לוודא כי אדם שנכנס לצפות בסרט הוא אכן אדם שזכאי להטבה האמורה ולא יהא בכך ו/או בדרישת הצגת התעודה בקופה, משום אפליה לפי חוק השוויון, תקנות נגישות לשירות או כל דין אחר.

 

הסכם פשרה