נגישות

רכז נגישות בתי קולנוע לב:
יעקב גופט
מייל: negishut@lev.co.il
ווטסאפ: 0546277423

הסדרי נגישות בסניפים:

לב ת"א:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע

לב שהם:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

לב מנדרין:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

לב הוד השרון:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
​קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע

לב דניאל:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

לב רעננה:
נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

לב עומר:

נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית.

לב סמדר:

נגיש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

לב אבן יהודה:

יש עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
קיימת מערכת שמע ללקוי שמיעה באולמות הקולנוע.

 

הטבה לבעלי לקות שמיעה לכל סרט ישראלי או מדובב.

במסגרת הסדר פשרה (ת"צ 67813-12-14 גרנות נ' גלובוס מקס ואח') נקבע כי אם יש לך מוגבלות בשמיעה זכותך לקבל עד שני כרטיסים בחינם ביום לכל סרט ישראלי או מדובב המוקרן בקולנוע.
ההטבה מותנית בהצגת תעודת חבר באחת העמותות הבאות בצירוף תעודה מזהה: אגודת החרשים בישראל, בית מיחא, בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים, שמע, AV ישראל או תעודה על זכאות לסל שירותי תמיכה לתקשורת ממשרד הרווחה בגין חרשות/לקות שמיעה או מסמך אישור רופא או קלינאית תקשורת.
כבעל/ת לקות שמיעה החבר/ה באחת מהעמותות המפורטות מעלה ו/או נושא/ת מסמך האישור הרפואי הינך זכאי/ית לקבל עד שני כרטיסים ביום, האחד לשימושך האישי והשני לשימושו של אדם נוסף שיצטרף אליך לבילוי בקולנוע ויצפה איתך בסרט.
חל איסור על מכירת הכרטיסים או העברתם לאדם אחר.
הזכאות לכרטיסים בתוקף החל מתאריך 1.9.2018 ועד לתאריך 31.8.2020   או עד מימוש מכסת הכרטיסים שבהסכם הפשרה בו מחוייבת רשת בתי קולנוע לב,  העומדת על 3,390 כרטיסים, המוקדם מבינהם.
לצרכי בקרה ובהתאם להסכם הפשרה, פרטי הזכאים שיממשו כרטיסים בתקופת ההסכם ירשמו בקופות הקולנוע. התעוד יושמד לכל המאוחר בתום שנה מתום תקופת ההסכם.
יובהר כי בתי הקולנוע יהיו רשאים לוודא כי אדם שנכנס לצפות בסרט הוא אכן אדם שזכאי להטבה האמורה ולא יהא בכך ו/או בדרישת הצגת התעודה בקופה, משום אפליה לפי חוק השוויון, תקנות נגישות לשירות או כל דין אחר.

 

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ת"צ 43745-02-19  פסח זקס נ' בתי קולנוע לב בע"מ

בבית המשפט המחוזי מרכז

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("החוק"), כי ביום 27/6/21 אישר כבוד בית המשפט המחוזי מרכז בלוד את הבקשה לאישור הסכם פשרה שהוגשה בת"צ 43745-02-19, אשר הוגשה על ידי פסח זקס ("המבקש") כנגד בתי קולנוע לב בע"מ ("המשיבה").
התובענה והבקשה לאשרה כתובענה ייצוגית עוסקת בטענת המבקש, כי המשיבה הפרה את דרישות חוקי הנגישות של מכונות למתן שירות אוטומטי.
הגדרת הקבוצה
כל אדם בגיר נכה המתנייד דרך קבע בכיסא גלגלים ו/או אנשים בגירים נמוכי קומה אשר גובה העיניים שלהם כ- 110 ס"מ מפני הרצפה ו/או אנשים בגירים עיוורים ו/או עם ירידה משמעותית בראיה המגבילה את תפקודם היומיומי, שביקשו לעשות שימוש במכונות האוטומטיות של המשיבה אותן מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה.
עיקרי ההסדר:
1.         כל אדם בגיר, אשר יגיע לקופות הקולנוע של המשיבה ויציג תעודת עיוור, וכן כל אדם בגיר המתנייד דרך קבע בכיסא גלגלים ואשר יגיע לקופות הקולנוע של המשיבה ויציג תעודת נכה מתאימה – יהא זכאי לרכוש בקופות הקולנוע כרטיס לסרט בבתי הקולנוע של המשיבה ב- 10 ₪ בלבד (להלן: "ההטבה").
2.         ההטבה היא אישית וחד פעמית לאדם, ותוקפה ל- 4 חודשים, אשר תחילת מניינם החל מיום 27/7/2021, והיא לא תחול על הקרנות בסופי שבוע (שישי-שבת) או על הקרנות בימי חג ומועד (לרבות לא בימי חנוכה, פורים, פסח, שבועות, ראש השנה, סוכות, חול המועד פסח/סוכות, וכיוצ"ב), וכן לא תחול על רכישת כרטיסים בטלפון ו/או באתר האינטרנט של המשיבה.
תוכן המודעה אושר על ידי בית המשפט המחוזי מרכז וזו מתפרסמת בהתאם להחלטתו