יש לבצע תחילה כניסה למנויים:

מספר מנוי
תעודת זהות