תקנון יום הקולנוע הישראלי

"יום הקולנוע הישראלי" – 2021
תקנון

1. עורך המבצע
משרד התרבות והתאחדות ענף הקולנוע.

2. שם המבצע
"יום הקולנוע הישראלי"

3. פרטי המבצע
מכירת כרטיסים לקהל הרחב, לכל הסרטים במחיר עד 10 ₪ (כולל מע"מ), לסרט ישראלי בלבד.

מחירי כרטיסי אינטרנט שונים לפי תעריפי הרשתות השונות.

כרטיסי המבצע תקפים למימוש ב- 27/10/21 בלבד.

לא יתאפשר החזר כרטיס ו/או מימושו במועד אחר מיום המבצע.

אין כפל מבצעים.

4. מטרת המבצע
להגביר החשיפה ולעודד את הציבור הכללי, לצפות בסרטים ישראליים, לבקר בבתי קולנוע, לערוך הכרות מחודשת עם החוויה הקולנועית המתקדמת, לשפר את תדמית בתי הקולנוע ולהגביר הביקור באופן כללי,
כמו גם לאפשר ביקור בבתי הקולנוע ולצפות בסרטים ישראליים ולו פעם אחת, למי שידם אינה משגת.

– 2 –
5. תקופת המבצע
יום רביעי 27/10/21, במשך כל היום.

6. משתתפים
כל רשתות בתי הקולנוע, החברים בהתאחדות: תיאטראות ישראל, יס פלנט, רב-חן,
סינמה סיטי, הוט סינמה, בתי קולנוע לב, קולנוע אילת באילת, קולנוע בית גבריאל צמח, סינמטק ת"א, פרימיום אשקלון, מובילנד וכל בתי הקולנוע שירצו בכך, גם אם הם אינם חברים בהתאחדות

7. זכאים
מיועד לכל הציבור.

8. פרסום
דבר המבצע יפורסם בכל המדיות, לרבות טלויזיה עיתונות, רדיו, אתרי אינטרנט
וילווה במסע יח"צ.

9. פטור מאחריות
עורכי המבצע פטורים מאחריות בגין נזק, הפסד או אובדן, או הוצאה, למי מהמשתתפים במבצע, במישרין או בעקיפין, בקשר לפעולות עורכי המבצע,
עפ"י מסמך זה.

10. תנאי הרשות להגבלים עסקיים
א. ההתאחדות והחברים בה, יאפשרו לכל בית קולנוע המעוניין בכך, גם אם אינו חבר בהתאחדות, ליטול חלק ביום הקולנוע, באופן זהה לבתי הקולנוע החברים בהתאחדות.
ב. ההתאחדות לא תמנע או תגביל בדרך אחרת בית קולנוע, בין שהוא חבר בה ובין שאינו חבר בה, מלגבות עבור כרטיסי קולנוע הנמכרים ביום הקולנוע מחיר נמוך, מזה שקבעה ההתאחדות.
ג. כל פרסומי ההתאחדות לחברים בה, בקשר עם יום הקולנוע, ינוסחו כך שיובהר כי בתי הקולנוע רשאים לגבות מחיר נמוך, עבור כרטיסי קולנוע הנמכרים ביום הקולנוע, מזה שנקבע על ידי ההתאחדות.